25. 2. 2015.

Рекреативна настава - Липовац


   промотивни спот
Рекреативна настава школске 2014/15. год.
Време извођења: април -  друга половина маја - почетак јуна 2015. (седам дана)
Цена 11.850
Плаћање у 6 рата.
Прве четири рате: 2.180 плаћање до 25. у месецу (најкасније 25.)
Пета рата 1.565 плаћање најкасније до 10.06.2015.
Шеста рата 1.565 плаћање до 28.06.2015.
Уплату извршити на жиро-рачун број:
840-1169760-17  поз.бр. 200/II
 

22. 2. 2015.

ЕКСКУРЗИЈА !

Oве школске године ученици издвојеног одељења у Краљеву ће ићи на екскурзију.

Одељење 1. и 3. разреда ће посетити Ниш, Нишку Бању и Сићевачку клисуру.Дестинација: АЛЕКСИНАЦ-НИШ-НИШКА БАЊА-СИЋЕВАЧКА КЛИСУРА
Време извођења: 30.05.2015.
Цена: 1.150,00 динара
Плаћање у 4 рате почев од 10. марта 2015.
Прва и друга рата: 317,00 динара,
трећа рата: 316,00 динара,
четврта рата: 200,00 динара.
Уплату извршити на жиро-рачун број:
840-1169760-17, позив на број: 200/II

Oдељење 2. и 4. разреда ће посетити Крагујевац.


Дестинација: КРАГУЈЕВАЦ-ТОПОЛА-ОПЛЕНАЦ
Време извођења: 06.06.2015.
Цена: 2.230,00 динара
Плаћање у 4 рате почев од 10. марта 2015.
Прва и друга рата: 587,00 динара,
трећа рата: 586,00 динара,
четврта рата: 470,00 динара.
Уплату извршити на жиро-рачун број:
840-1169760-17, позив на број: 200/IV