О школи


ИЗ ИСТОРИЈАТА ШКОЛЕ

"Пре него што је одпочела школа да ради у Краљеву, деца су ишла у Суботинац, а који је изложен јаким ветровима а нарочито зими. Пошто су неколико ђака умрла од запаљења плућа, добивеног од назеба путујући до суботиначке школе, тада је било покренуто питање да се у селу Краљеву подигне школска зграда па ма и привремена."
Иницијативу за подизање школе дао је краљ Петар I приликом проласка кроз село 28. августа 1906. године. Краљ је обишао источну Србију. Из Сокобање се упутио ка Алексинцу. По протоколу предвиђен је ,,застанак у Бовну са закуском, у Нерићевом хану и Делиграду."  На свом путу прошао је кроз села Суботинац и Краљево где му је организован дочек од стране локалног становништва.
"Збор села Краљева 1911. године овластио је Г. Милију Миловановића општинског деловођу да он набави и купи плац ма од кога било, на коме би се подигла школска зграда. Он је то и учинио.  Од Милана Крстића купио је плац за суму од 330 динара и одмах је одпочет рад на зидању школске зграде од тврдог материјала. Исте године школска зграда је озидана и покривена.
Заузимањем, Г. Милија Миловановић, окружни посланик за округ нишки а срез алексиначки, успео је код окружног одбора да издејствује помоћ за довршавање исте зграде." (Помоћ је износила 31 000 динара.) Начелник среза алексиначког Љуба Петровић дао је школи из среског буџета 2 000 динара.
"Подизањем школе и њеним отварањем руководио је Арса Лазаревић, председник општине краљевачке, и кмет села Краљева Милојко Радојковић. Целокупни материјал који је био потребан за градњу школе грађани села Краљева превлачили су кулуком а било је и добровољних прилога у новцу. Радови су завршени 1912. године. Снабдевене су скамије и најнеопходнији прибор за рад. Комисија је прегледала школу и примила је за сталну." 
У току 1912-13. године трајао је Балкански рат и већина школа у алексиначком срезу није радила. Из овог периода нема података о овој школи.
Школска зграда  је освештана 1914. године.
"На освећењу школске зграде били су присутни и гости из Алексинца: Нада С. Јанковић, Илија Хаџи Илић и Михајло Тривунац. Они су том приликом поклонили школи једно велико звоно. Апотекар Стеван Костић из Алексинца поклонио је школи једну велику слику Св. Саве, а Ђока Тимић, столар слику династије Карађорђевић. Ката, жена Илије Радичевића из Краљева  дала је новчану помоћ од 50 динара. Стеван Радичевић, бивши народни посланик из Краљева поклонио је школи једну парцелу од 20 ари за проширење школског плаца. Његова кћер Марица је после његове смрти одустала од овог поклона и није дала школи обећано земљиште." 

(Подаци о подизању школске зграде су из Летописа школе краљевачке који је написао 1938. године тадашњи управитељ школе, учитељ Љубиша Смиљковић.)

"До 1912. г. деца у Краљеву похађала су школу у Суботинцу, а те године заузимањем председника општине краљевачке отворена је школа у самом селу. Иницијативу је дао Краљ Петар приликом проласка кроз село а грађани, нарочито Милија Миловановић прионули су на рад и подигли лепу школску зграду."

Звоно које су приликом освећења школске зграде 1914. године поклонили школи Нада С. Јанковић, Илија Хаџи Илић и Михајло Тривунац.
Нема коментара:

Постави коментар