Календар и жиро рачун


       

    Жиро рачун школе:

     840 -1169760 -17

Позиви на број:


Уџбеници: 100/разред

Школа у природи: 200/разред

Екскурзија: 300/разред

Ужина: 400/месец                        Пример попуњене уплатнице: